bird
sun

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00-8.30-     SCHODZENIE SIĘ DZIECI

                       ZABAWY DOWOLNE, INTEGRACYJNE

                       GRY PLANSZOWE, PRACA INDYWIDUALNA

                       ĆWICZENIA PORANNE

8.30- 9.15-    ŚNIADANIE, TOALETA

9.15- 12.00-  ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE- PODSTAWA PROGRAMOWA

                       ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

                       SPACERY TEMATYCZNE, WYCIECZKI

                       ZABAWY SWOBODNE WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI

                       PRACA INDYWIDUALNA

                       ZABAWY Z NIEWIELKIM UDZIAŁEM NAUCZYCIELA

                       ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

                       SPACERY

12.00-12.15-  PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

12.15- 12.45- OBIAD

12.45- 15.30- ZABAWY DOWOLNE, TEMATYCZNE

                        SŁUCHANIE BAJEK, BAŚNI, CZYTANYCH PRZEZ N- LA

                        GRY PLANSZOWE, UKŁADANIE PUZZLI

                        GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE

                        ZABAWY RUCHOWE NA PLACU ZABAW

                        ZABAWY DOWOLNE NA PLACU ZABAW- WŁAŚCIWE

                        KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TERENOWYCH, PIASKOWYCH, TRAMPOLINY

                        ROZCHODZENIE SIE DZIECI