Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 mgr Magdalena Samol Dyrektor
2 mgr Marzena Babierczuk Nauczyciel edukacji przedszkolnej, j.angielskiego
3 mgr Monika Jankowiak Nauczyciel edukacji przedszkolnej
4 mgr Marlena Wieczorek
Nauczyciel edukacji przedszkolnej
5 mgr Maria Walczak Nauczyciel edukacji przedszkolnej
6 mgr Katarzyna Frąckowiak Nauczyciel psycholog
7 mgr Małgorzata Świerzewska Pedagog specjalny
8 mgr Monika Jankowiak Terapeuta pedagogiczny
9 mgr Urszula Rewera- Kostka Logopeda
10 mgr inż. Beata Gawrecka Katecheta
11 Anita Duda Pomoc nauczyciela
12 Elżbieta Nowak Pomoc nauczyciela
13 Ewa Popielas
Pomoc nauczyciela
14 Henryk Lorek Woźny palacz
15 mgr inż. Beata Gawrecka
Intendent
16 Maria Kusztelak
Kucharka
17 Anna Siberna Pomoc kuchenna