Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Magdalena Samol Dyrektor
2 Wioletta Ciupak Nauczyciel edukacji przedszkolnej
3 Monika Jankowiak Nauczyciel edukacji przedszkolnej
4 Marlena Wieczorek
Nauczyciel edukacji przedszkolnej
5 Anita Duda Woźna oddziałowa
6 Elżbieta Nowak Woźna oddziałowa
7 Beata Gawrecka
Intendent
8 Henryk Lorek Woźny
9 Jolanta Kusztelak Kucharka
10 Ewa Popielas Woźna oddziałowa
11 Anna Siberna Pomoc kuchenna