Nabór 2022-2023

1) Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie: terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 

2) Deklaracja na rok szkolny 2022/2023

3) Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola 2022/2023

4) Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola