UWAGA!

Od dnia 1.03. b.r. rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski (dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną) lub deklaracje (dla dzieci już uczęszczających) należy oddać w placówce do dnia 16.03.2018r.