bird
sun

Zakres wiadomości z języka angielskiego

Drodzy Rodzice!

 

Poniżej prezentuję Państwu kręgi tematyczne, które będę realizować z Waszymi dziećmi podczas zajęć z języka angielskiego w roku przedszkolnym 2014/ 2015.

 

 

" Rodzice powinni być świadomi tego, że nauka angielskiego w przedszkolu to przede wszystkim dobra zabawa. Jej celem jest uwrażliwienie dziecka na język obcy, uświadomienie mu, że jest on w dzisiejszym świecie elementem wszechobecnym. Dziecko wystawione na działanie języka obcego może na początku reagować niepokojem i niechęcią do mówienia. Uszanujmy tak zwane "prawo dziecka do milczenia". To, że milczy nie oznacza wcale, że się nie uczy. Na razie "nasyca się" językiem, po to by pewnego dnia przemówić".

 

(fragment Programu Nauczania Języka Angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym)

 

 

 • kolory (red, yellow, pink, green, orange, purple, blue, black, white)
 • liczby 1-10
 • członkowie rodziny (family, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, child, uncle, aunt, cousin)
 • zabawki (train, doll, ball, plane, block, teddy bear, car)
 • zwierzęta (pig, horse, cow, hen, sheep, cat, dog, bird, tiger, giraffe, elephant, lion, zebra, crocodile, snake, rabbit, mouse, monkey, fish)
 • przybory szkolne ( crayon, glue, scissors, paper, pencil- case, backpack, paints)
 • wyposażenie sali ( board, desk, chalk, bench, furniture)
 • części ciała (head, shoulders, knees, toes, fingers, eyes, ears, mouth, nose, leg, arm)
 • nazwy ubrań (T-shirt, trousers, shoes, cap, jacket, skirt, socks)
 • artykuły żywnościowe (fruits and vegetables, breads, meat, fish, sweets)
 • pomieszczenia w domu (bedroom, kitchen, hall, bathroom, living room, furniture)
 • sprzęty domowe (washing machine, mobile phone, DVD player, alarm clock, fridge, freezer, printer, TV, computer)
 • umiejętności umysłowe i ruchowe (think, play and fun)
 • stany emocjonalne i uczucia (happy, sad, love, angry, nervous, funny, calm, tired, surprised)
 • codzienne czynności (go to bed/ kindergarten, take a shower, walk, jump, watch TV, relaks, to dress, to brush teeth, dance, to eat a breakfast/ dinner, sit down, stand up, play)
 • pogoda (sun, wind, rain, snow, cloud, warm, cold, rainbow)
 • środki transportu (bus, train, car, plane, helicopter, ballon, boat, motorbike, truck)
 • zawody (doctor, firefighter, policeman, shop assistant, actor/ actress, farmer, builder, pilot, singer, teacher, mechanic, postman, forester)
 • uroczystości i święta (elementy kultury anglosaskiej)
 • świat magii i bajek (czytam, opowiadam bajki w jęz. angielskim wspierając się gestykulacją oraz pomocami)

 

 

Wartościowe strony internetowe:

 • http://www.kids.npx.pl/news.php
 • http://www.anglomaniacy.pl/
 • http://www.learningchocolate.com/

 

 

 

" Celem wychowania przedszkolnego jest: (...) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych"

 

( fragment podstawy programowej)

 

 

 

 

mgr Jagoda Gotter- Zaradna