Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Hanna Frąckowiak Dyrektor
2 Magdalena Samol Nauczyciel edukacji przedszkolnej
3 Marzena Babierczuk Nauczyciel edukacji przedszkolnej
4 Marlena Wieczorek Nauczyciel edukacji przedszkolnej
5 Alina Babierczuk Woźna oddziałowa
6 Elżbieta Nowak Woźna oddziałowa
7 Krystyna Lubiatowska Intendent
8 Henryk Lorek Woźny
9 Jolanta Kusztelak Kucharka
10 Ewa Popielas Woźna oddziałowa
11 Anna Siberna Pomoc kuchenna