bird
sun

SMACZNIE I ZDROWO gr. Zajączki

"SMACZNIE I ZDROWO ..."

Projekt edukacyjny promujący zdrowe żywienie

Nasze przedszkole  jest placówką zapewniającą dzieciom racjonalne posiłki, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych oraz kształci odpowiednie nawyki żywieniowe na całe życie. Projekt edukacyjny ,, Smacznie i zdrowo… ‘’ opracowany został z myślą o dziecku, które nie tylko jest podmiotem zabiegów wychowawczych, ale także bierze w nich czynny udział.

Projekt zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez organizowanie warunków do kulturalnego spożywania posiłków -unikanie pośpiechu, estetyczny wygląd stołów, umycie rąk. Bardzo ważne jest ciche i spokojne zachowanie się przy stole. Istotnym jest nauczenie i opanowanie przez dzieci właściwej  techniki jedzenia. Umiejętności te rozwijamy i doskonalimy w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu.

 Nie mniej ważnym zadaniem  jest dążenie do przezwyciężenia przez dzieci uprzedzeń do potraw. Sprzyja i pomaga temu dostarczanie dzieciom  zakresu wiedzy o spożywanych pokarmach i znaczeniu ich spożywania dla rozwoju ich organizmu. Ważną rolę odgrywa wzbudzenie zainteresowania dzieci pochodzeniem różnych produktów czy sposób przyrządzania potraw. Ciekawym rozwiązaniem jest prowadzenie hodowli roślin. Ważnym elementem racjonalnego odżywiania jest problem hamowania nadmiernego apetytu u dzieci oraz kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń związanych z kulturą i higieną odżywiania. Zabawy i sytuacje edukacyjne powinny być tak organizowane by były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, wyciągania wniosków.

Projekt jest skierowany do dzieci  6 letnich, ale pośrednio również do rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i kuchni przedszkolnej, dla których ważne jest zdrowie i zdrowe odżywianie dzieci.  Jego realizacja umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

 

Cele ogólne:

  • Poszerzanie świadomości dzieci i rodziców w zakresie zdrowego odżywiania, zapobieganie nadwadze i otyłości.
  • Edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania – nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie.
  • Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.
  • Wprowadzenie zasad savoir – vivre’u  nakrywania , podawania do stołu i jedzenia, układania sztućców, składania serwetek, dekorowania stołu.
  • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie odżywiania – kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania prostych, zdrowych posiłków.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin.
  • Zmiana nawyków żywieniowych rodzin wychowanków.

 

Czas trwania projektu:  wrzesień 2017 r.- czerwiec 2018 r.

Cały dokument ze zdjęciami w pdf (pobierz)