bird
sun

Nauczanie Zdalne - Logopedia

 Temat: Głoska “SZ”

 Zanim prawidłowo wymówimy głoskę "sz" musimy wykonać krótką gimnastykę aparatu mowy.

 

  1. Ćwiczenia języka:

 „liczenie ząbków” – dotykanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie, podczas szerokiego otwierania buzi;

 „mycie zębów” – oblizywanie językiem górnych zębów  przy zamkniętych, a następnie otwartych ustach;  

„zaczarowany język” – przytrzymanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu przy szeroko otwartych ustach;  

„język malarzem” – język to pędzel, którego czubkiem dzieci mają naśladować malowanie różnych wzorów (kropek, kółek, linii, kwadratów, trójkątów);  

„młotek” – wbijamy gwoździe w sufit. Język to młotek, ktory uderza o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa.

 Szybko powtarzamy głoski przy otwartych ustach:  llllll..., ttttt..., dddd..., nnnn..., (czubek języka uderza o wałek dziąsłowy), 

 

  1. Ćwiczenia warg:

"całuski" - cmokanie ustami;  

"zmęczony konik" - parskanie wargami; 

"wąsy" - wysuwanie warg jak przy wymawianiu "u", położenie na górnej wardze słomki lub ołówka i próby jak najdłuższego utrzymania;

 "straż pożarna" - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e-o oraz a-u;

 

  1. Wywoływanie i utrwalanie głosek:

Zbliż zęby,

Lekko zaokrąglij wargi,

Podnieś czubek językaza górne zęby

 

Jeśli dziecko nie potrafi wypowiedzieć SZ, prosimy, aby wypowiadało połączenie tszsz, trzymając język za górnymi zębami.