Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Hanna Frąckowiak Dyrektor
2 Magdalena Samol Nauczyciel edukacji przedszkolnej
3

Marzena Babierczuk
Weronika Woroch

Nauczyciel edukacji przedszkolnej
4 Marlena Wieczorek -
Monika Jankowiak
Nauczyciel edukacji przedszkolnej
5 Alina Babierczuk Woźna oddziałowa
6 Elżbieta Nowak Woźna oddziałowa
7 Beata Gawrecka
Intendent
8 Henryk Lorek Woźny
9 Jolanta Kusztelak Kucharka
10 Ewa Popielas Woźna oddziałowa
11 Anna Siberna Pomoc kuchenna